YENİ NESİL GAZETECİLİK


                  

Op.Dr. Cem Özlük

(Üroloji Uzmanı)


23-01-2019 17:25
1711

Lazer ile Taş tedavisi

Üriner sistem taş hastalığı, prostat hastalıkları ve enfeksiyondan sonra üriner sistemin sık görülen hastalığı olup, endüstriyel toplumlarda %1-20 oranında izlenmektedir. Dünyada her yerde ve her iklimde görülse de sıcak bölgelerde ve mevsimlerde daha sık oluşmaktadır. Bunda terleme ile su kaybının artması, böylece idrar miktarının azalması ve idrar konsantrasyonunun artarak idrarda eriyik halde bulunan maddelerin daha kolay çökelmesi sorumlu tutulmaktadır. Diyet, genetik yatkınlık, yaşanılan coğrafya, beslenme alışkanlığı, sık idrar yolu enfeksiyonları, bazı metabolik bozukluklar, fiziksel aktivite taş oluşumu ile ilgili faktörler arasındadır. Bol sıvı tüketiminin ve düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin taş oluşumunu azalttığı kabul edilmektedir.
 
NASIL TANI KONULUR?
Direk Üriner Sistem Grafisi (DÜSG)
Ultrasonografi
İntravenöz Pyelografi (İVP)
Spiral Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 
TEDAVİ
İzlem ve İlaç Tedavisi
Taş Kırma (Eswl)
 
Cerrahi Yöntemler:
 
1-Üreterorenoskopi (URS)
Bu teknikte herhangi bir kesi yapılmadan, idrar yolundan özel bir endoskopik aletle üretere girilerek taş parçalanmakta veya direkt olarak çıkarılmaktadır. Hastaların çoğu aynı gün taburcu olup bir sonraki günde normal yaşamalarına dönebilmektedir. Fleksibl (bükülebilir) ve rijid üreterorenoskoplar sayesinde bu işlem her yaşta hastalara güvenle uygulanabilmektedir.Taşı kırmak için enerji kaynağı olarak pnomotık(hava basıncıyla) veya lazer litotripsi kullanılmaktadır. Taşı kırmada oldukça başarılı ve taşın üreterden geriye kaçma ihtimalinin neredeyse olmadığından dolayı, üreter taşlarında lazer enerji günümüzde en üstün tedavi yöntemidir. Fleksible aletlerler kullanılarak böbrek içinde olan(kaliks veya renal pelvis) herhangi bir taşa da ulaşılıp, lazer enerjisi ile kırılabilmektedir.(RIRS)
 
2- Perkütan Taş Cerrahisi (PCNL)
Sırtta küçük bir delikten röntgen kontrolü altında böbreğe girilmesi, optik cihaz yardımıyla taşın monitörde görülerek özel aletler yardımıyla kırılıp dışarı çıkarılması işlemini içermektedir. Bu teknik genellikle 2 -3 cm’den büyük taşlar için kullanılmaktadır.
 
3-Açık Taş Cerrahisi
Günümüzde yeni teknikler sayesinde açık taş cerrahisi çok daha az oranlarda uygulanmaktadır.
 
TAŞ ÇEŞİTLERİ;
 
a) Kalsiyum taşları
Tüm idrar yolları taşlarının %80 kalsiyum içerir. Kalsiyum taşları en çok idrarda kalsiyum, ürik asit, oksalat yükselmesi ve sitrat düzeyinin düşmesine bağlıdır.
 
b) Kalsiyum dışı taşlar
1. Struvit
2. Ürik asit
3. Sistin
4. Ksantin taşları
5. İndivavir taşları
6. Nadir: Silikat taşları seyrek görülen ve genellikle magnezyum silikat ve magnezyum alüminometasilikat gibi silika içeren antasidlerin uzun süre alımına bağlıdır.